Meghívó – nyilvános testületi ülés

Nágocs Község Polgármesterétől

8674 Nágocs, Hősök tere 10.

Telefon: 06/84/372-734.

                                            M E G H I V Ó

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. december hó 12. napján (csütörtökön )

16 :00  órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel  meghívom.

Az ülés helye: Faluház 8674 Nágocs, Hősök tere 7.

Napirendi pontok:

 

1./Falugondnoki Szolgálat megalakításának megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

2./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

3./ Egyéb ügyek.

Előadó: Simor Ákos polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőt, hogy amennyiben az ülésen megjelenni nem tud, vagy előre láthatóan késni fog, úgy azt előre szíveskedjék jelezni.

N á g  o c s , 2019. december 5.

Simor Ákos

                                                                polgármester