Nyilvános testületi-ülés Meghívó

M E G H Í V Ó

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. január hó 16. napján (csütörtökön)16:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Az önkormányzat hivatalos helyiségének tárgyalóterme.

Napirendi pontok:

1./Jelentés  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

2./Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló …./2020. (I….) önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

3./A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezési tervének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

4./ A 83/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül   helyezése.

Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

5./ Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozás ügyének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

6./Magyar Faluszövetséghez történő csatlakozás ügyének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

7./Javaslat a „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. többletkapacitásának bővítésére.

Előadó: Simor Ákos polgármester

8./Egyéb ügyek

Előadó: Simor Ákos polgármester

Tisztelettel:

N á g o c s  2020. január 4.

     Simor Ákos

                                                                                                 polgármester