Kilátás a református templomból

Kilátás a református templomból

Szüreti bál 2015 szeptember...

Szüreti bál 2015 szeptember...

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tánca

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tánca

A Zichy-kastély az 1900-as évek elején.

A Zichy-kastély az 1900-as évek elején.

Extrememan 2015 - Nágocs

Extrememan 2015 - Nágocs

Nágocs madártávlatból - 2014

Nágocs madártávlatból - 2014

 

Category Archives: Hírek

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei

Temető – nyilvántartás

Elkészült Nágocs község temető nyilvántartása. Az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://www.temetoinfo.hu/

 

Támogatáson elnyert falubusz átadása

A Magyar Falu Program Falu- És Tanyagondnoki Szolgálat

Támogatása pályázat keretében elnyert falubuszt

a mai napon átadásra került.

Köszönjük!

Nyilvános testületi-ülés Meghívó

M E G H Í V Ó

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. január hó 16. napján (csütörtökön)16:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Az önkormányzat hivatalos helyiségének tárgyalóterme.

Napirendi pontok:

1./Jelentés  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

2./Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló …./2020. (I….) önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

3./A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezési tervének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

4./ A 83/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül   helyezése.

Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

5./ Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozás ügyének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

6./Magyar Faluszövetséghez történő csatlakozás ügyének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

7./Javaslat a „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. többletkapacitásának bővítésére.

Előadó: Simor Ákos polgármester

8./Egyéb ügyek

Előadó: Simor Ákos polgármester

Tisztelettel:

N á g o c s  2020. január 4.

     Simor Ákos

                                                                                                 polgármester

Meghívó – nyilvános testületi ülés

Nágocs Község Polgármesterétől

8674 Nágocs, Hősök tere 10.

Telefon: 06/84/372-734.

                                            M E G H I V Ó

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. december hó 12. napján (csütörtökön )

16 :00  órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel  meghívom.

Az ülés helye: Faluház 8674 Nágocs, Hősök tere 7.

Napirendi pontok:

 

1./Falugondnoki Szolgálat megalakításának megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

2./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

3./ Egyéb ügyek.

Előadó: Simor Ákos polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőt, hogy amennyiben az ülésen megjelenni nem tud, vagy előre láthatóan késni fog, úgy azt előre szíveskedjék jelezni.

N á g  o c s , 2019. december 5.

Simor Ákos

                                                                polgármester

Meghívó – nyilvános testületi ülés 2019-11-13

Nágocs Község Polgármesterétől

8674 Nágocs, Hősök tere 10.

Telefon: 06/84/372-734.

M E G H I V Ó

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. november hó 13. napján (szerdán )

16 :00  órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel  meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatalos helyisége 8674 Nágocs, Hősök tere 10.

Napirendi pontok:

1./Jelentés  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Simor Ákos polgármester

2./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2018.(XI.22.) önkormányztai rendeletének felülvizsgálata.

Előadó: Lencsés Attila jegyző

3./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző

4./Nágocs Község Önkormányzataképviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  /2019. (XI…..) önkormányzati rendelet-tervezetének megvitatása és elfogadása.

Előadó: Simor Ákos  polgármester, Lencsés Attila jegyző

5./A szociális célú tűzifa támogatás biztosítása érdekében kemény lombos vastag tűzifa beszerzésére érkezett  ajánlatok ismertetése.

Előadó: Simor Ákos  polgármester

6./Nágocs község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására megkötött  közszolgáltatási szerződés ügyének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

7./Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ügyében  Nágocsi „Hétszínvirág”Óvoda felújításával kapcsolatos szerződés-tervezet ismertetése és megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

8./Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

Előadó:Simor Ákos polgármester

9./Az „Idősek Napja” alkalmából rendezett ünnepség szervezésével kapcsolatos feladatok megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

10./ A nágocsi gyermekek Mikulás napi megajándékozásával kapcsolatos feladatok megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

11./ Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15-5-SO1-2016-00028 kódszámú, az Óvoda és bölcsőde kialakítása ügyéről.

Előadó: Simor Ákos polgármester

12./Egyéb ügyek.

Előadó: Simor Ákos polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőt, hogy amennyiben az ülésen megjelenni nem tud, vagy előre láthatóan késni fog, úgy azt előre szíveskedjék jelezni.

N á g  o c s , 2019. november 11.

Simor Ákos

polgármester

„MÚLTUNK ÖSSZEKÖT- összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésért”

2018 – Falunap és Extrememan113 fordító Nágocson

A pontos program hamarosan…

Településképi Arculati Kézikönyv

 

Elkészült Nágocs Község Településképi Arculati Kézikönyve, mely letölthető ide kattintva.

Lakossági fórum – meghívó