Kilátás a református templomból

Kilátás a református templomból

Szüreti bál 2015 szeptember...

Szüreti bál 2015 szeptember...

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tánca

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tánca

A Zichy-kastély az 1900-as évek elején.

A Zichy-kastély az 1900-as évek elején.

Extrememan 2015 - Nágocs

Extrememan 2015 - Nágocs

Nágocs madártávlatból - 2014

Nágocs madártávlatból - 2014

 

Category Archives: Egyéb

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei

Temető – nyilvántartás

Elkészült Nágocs község temető nyilvántartása. Az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://www.temetoinfo.hu/

 

Koronavírus tájékoztató

A koronavírusról tájékozódjanak a koronavirus.gov.hu oldalon

Meghívó – nyilvános testületi ülés 2019-11-13

Nágocs Község Polgármesterétől

8674 Nágocs, Hősök tere 10.

Telefon: 06/84/372-734.

M E G H I V Ó

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. november hó 13. napján (szerdán )

16 :00  órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel  meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatalos helyisége 8674 Nágocs, Hősök tere 10.

Napirendi pontok:

1./Jelentés  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Simor Ákos polgármester

2./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2018.(XI.22.) önkormányztai rendeletének felülvizsgálata.

Előadó: Lencsés Attila jegyző

3./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző

4./Nágocs Község Önkormányzataképviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  /2019. (XI…..) önkormányzati rendelet-tervezetének megvitatása és elfogadása.

Előadó: Simor Ákos  polgármester, Lencsés Attila jegyző

5./A szociális célú tűzifa támogatás biztosítása érdekében kemény lombos vastag tűzifa beszerzésére érkezett  ajánlatok ismertetése.

Előadó: Simor Ákos  polgármester

6./Nágocs község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására megkötött  közszolgáltatási szerződés ügyének megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

7./Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ügyében  Nágocsi „Hétszínvirág”Óvoda felújításával kapcsolatos szerződés-tervezet ismertetése és megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

8./Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

Előadó:Simor Ákos polgármester

9./Az „Idősek Napja” alkalmából rendezett ünnepség szervezésével kapcsolatos feladatok megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

10./ A nágocsi gyermekek Mikulás napi megajándékozásával kapcsolatos feladatok megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

11./ Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15-5-SO1-2016-00028 kódszámú, az Óvoda és bölcsőde kialakítása ügyéről.

Előadó: Simor Ákos polgármester

12./Egyéb ügyek.

Előadó: Simor Ákos polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőt, hogy amennyiben az ülésen megjelenni nem tud, vagy előre láthatóan késni fog, úgy azt előre szíveskedjék jelezni.

N á g  o c s , 2019. november 11.

Simor Ákos

polgármester

„MÚLTUNK ÖSSZEKÖT- összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésért”

Nágocsi Horgász Egyesület – elkészült a honlapja

Elkészült a Nágocsi Horgász Egyesület honlapja. Kellemes böngészést kívánunk!

Tűzgyújtási tilalom – 2017 március 3-tól

A rendelet megtekinthető, vagy letölthető pdf változatban.


Meghívó – karácsonyi ünnepi műsor

Szeretettel várjuk 2016.12.18-án a Faluházba a negyedik gyertyagyújtás napján megrendezésre kerülő ünnepi műsorra…

karacsony_nag

Kitüntetések átadása az Idősek Napi ünnepélyen

Ugrás a Kitüntetések oldalra

Törvény adta lehetőségeinknek eleget téve a képviselő testület jóváhagyta a 67/2016 (IX.13) számú rendelet alapján díszpolgári és kitüntető címek adományozását.

2016. november 20.
az Idősek Napja alkalmából rendezett ünnepélyen átadásra került három kitüntetés:

 • Boldizsár ImreNágocs Község Díszpolgára
  … a településen évtizedeken át végzett pedagógusi munkájáért, mellyel nagyban hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez. Példamutató emberi magatartásával, életpéldájával az utókor számára maradandó értékeket teremtett.
 • Czékusné Dr. Skoda Mária – Nágocs Község Szolgálatáért
  … aki gyógyszerészi hivatása során kiemelkedő szolgálatot végez Nágocs Község lakosainak egészségéért.
 • Gilitsch AntalnéNágocs Községért
  … a településen évtizedeken át végzett óvónői szolgálatával jelentős mértékben hozzájárult a község fennmaradásához, valamint a közösségi élet fejlesztéséhez, hagyományainak megőrzéséhez és ápolásához.
 • Tar JenőnéKitüntetés
  … a településen 60 éve végez könyvtáros szolgálatot. Munkájával hozzájárul a lakosság irodalmi és kulturális fejlődéséhez.

(A képre kattintással teljes méretre vált.)

Shadow
 

Ugrás a Kitüntetések oldalra